Zásady ochrany osobních údajů

SOUKROMÍ UŽIVATELŮ

Společnost ORIO Morava a.s. respektuje soukromí všech jednotlivců, kteří navštěvují její internetové stránky. Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány k poskytování Vámi požadovaných služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb. Vaše data budou spravována v souladu s příslušnými zákonnými předpisy Evropské unie a Vašeho státu. Vaše informace nebudou předávány třetím stranám, ani dceřiným nebo přidruženým společnostem ORIO Morava a.s., ani jeho prodejcům, agenturám a koncesionářům všech uvedených společností, ani jakýmkoli jiným společnostem, s nimiž ORIO Morava a.s. přímo nebo nepřímo spolupracuje na poskytování služeb ve Váš prospěch.

ORIO Morava a.s. nebude shromažďovat osobní data o Vás pomocí souborů cookie, nicméně povolením souborů cookie poskytujete svůj souhlas společnosti ORIO Morava a.s. s ukládáním souborů cookie do Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás, že zákaz souborů cookie ovlivní pravděpodobně funkčnost internetové stránky ORIO Morava a.s. a Vaše zkušenosti při jejich používání.

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsat druhy informací, které od Vás shromažďujeme při Vaší návštěvě našich internetových stránek, a vysvětlit způsob, jakým tyto informace používáme.

ORIO Morava a.s. zpracovává a ukládá osobní údaje mimo EU vzhledem k mezinárodní působnosti společnosti ORIO Morava a.s.. Je naší povinností vyžádat si od Vás souhlas s touto skutečností. Pokud si to nepřejete, nebudeme žel prostřednictvím této internetové stránky schopni vyřídit žádné Vaše žádosti.

Pokud souhlasíte, můžete tak učinit s tím, že budeme používat Vaše údaje POUZE ke zpracování Vaší žádosti, nebo můžete dát svolení k tomu, že je ORIO Morava a.s. bude používat k dalším kontaktům (vždy v souladu s níže uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů).

OCHRANA DAT

Chráníme data v přísném souladu s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Jakékoli osobní informace, které se rozhodnete nám poskytnout, budou uchovávány na zabezpečeném počítačovém serveru ve Velké Británii. Software serveru (SSL) zašifruje veškeré informace, které nám dodáte.

To je mimo jiné zárukou toho, že jsou data, která o Vás uchováváme, zpracovávána zákonným způsobem a poctivě. Snažíme se, aby uložená osobní data byla přesná, relevantní a v přiměřeném množství. Budeme udržovat aktuálnost těchto dat a nebudeme tyto informace uchovávat déle, než je nezbytně nutné. Data budeme uchovávat bezpečným způsobem, abychom zabránili neautorizovanému přístupu jiných lidí. Máte právo vidět, co o Vás uchováváme, a opravit jakékoli nepřesnosti.

ORIO Morava a.s. nebude sdílet, ani půjčovat jakékoli identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. S našimi partnery nebo jiným stranami můžeme sdílet všeobecné informace o návštěvnosti našich internetových stránek, a to takovým způsobem, aby nikdy nemohli být identifikováni jednotliví návštěvníci. Naše internetové stránky je možné prohlížet bez poskytování jakýchkoli osobních informací. Nicméně bez předání Vašich osobních informací s Vámi nebudeme moci dále komunikovat.

OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní informace sbíráme prostřednictvím registračního formuláře.

Mezi tyto informace může patřit například Vaše jméno, e-mailová adresa, stát a preferovaný jazyk.

Tyto informace používáme k tomu, abychom:

·         Vám zpříjemnili Vaši návštěvu

·         Vám zaslali důležité informace o produktech a službách

·         Vám příležitostně zasílali e-maily o propagačních akcích a službách, o nichž si myslíme, že by Vás mohly zajímat

Pokud se rozhodnete přijímat od nás informace nebo jiné formy informačních sdělení, můžete si zvolit tuto možnost zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Prostřednictvím odkazů v sekci Kontaktujte nás na této internetové stránce nám také můžete kdykoli e-mailem sdělit, že už od nás nechcete dostávat žádná informační sdělení.

Pokud nám povolíte používat Vaše osobní informace pro výše uvedené účely, můžeme tyto informace občas poskytnout společnosti nebo organizaci, kterou pověříme úkolem provádět naším jménem e-mailovou komunikaci nebo jinou komunikaci z oblasti přímého marketingu. V tomto případě zajistíme, aby třetí strany, které budou pracovat s Vašimi informacemi, splňovaly příslušná legislativní ustanovení o ochraně osobních údajů.

OSTATNÍ INFORMACE

Kdykoli budete procházet našimi internetovými stránkami na adrese  orio.cz, číst stránky, nebo stahovat informace, naše počítače automaticky zaznamenávají jisté informace o Vaší návštěvě z počítače, který používáte pro přístup k našim internetovým stránkám.

Tyto informace Vás osobně neidentifikují. Říkají nám jen, kolik návštěvníků přichází na naše stránky a jaké typy počítačů používají. S těmito informacemi můžeme vylepšovat naše internetové stránky pro všechny naše návštěvníky a zvyšovat jejich užitečnost pro Vás.

Informace zahrnují následující:

·         Datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky.

·         Kolik a jaké stránky jste navštívili a jak dlouho jste byli na našich internetových stránkách.

·         Název Vaší internetové domény (to může být Váš poskytovatel připojení k internetu, jako např. aol.com nebo Vaše pracoviště) a 'IP' adresa (to je číslo přiřazené Vašemu počítači, kdykoli se připojíte k internetu), která Vám umožní vstoupit na naše internetové stránky.

·         Internetový prohlížeč, který používáte (např. Microsoft Explorer nebo Netscape) a operační systém Vašeho počítače (např. Windows 98).

·         Internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na rangerover.com / landrover.com (např. Yahoo, pokud jste nás našli ve vyhledávači).

OCHRANA E-MAILŮ

Vaše e-mailová adresa je využívána pouze pro účely odpovědí na Vaše dotazy a požadavky, pokud jste nám neudělili výše podrobně uvedený souhlas.

DALŠÍ OTÁZKY NA TÉMA OCHRANY ÚDAJŮ?

Jako jednotlivec máte právo být informován o tom, jaké informace o Vás máme a provádět případné opravy. Máte také právo požádat nás, abychom tyto informace nepoužívali, tím, že nedáte svůj souhlas na registračním formuláři.

Máte-li jakékoli specifické dotazy, na které jste v této sekci nenalezli odpověď, nebo chcete-li vědět, jaké informace máme o Vás v současnosti uložené, pošlete Vaši žádost na následující adresu:

ORIO Morava a.s.

Horní 288/67

700 30 Ostrava